Dance
Mohiniyattam
Kalamandalam Kshemavathy

Quick Facts

Known As Kalamandalam Kshemavathy
DOB 01/05/1905